KOORDINATOR PROGRAMU

VÝSKUMNÁ AGENTÚRA

KOORDINATOR PROGRAMU

VÝSKUMNÁ AGENTÚRA

Projekt č. BIN 01_2021_003 „ELDIS-SOCIO (Digitalisation for Elderly and persons with disabilities in social services)“ podporeného v rámci programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP.

ELDIS-SOCIO získal grant z Nórska v sume 1 457 009 €. Projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Digitalizácia zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb zvyčajne spadá pod súhrnný pojem „technológia sociálnej starostlivosti“.

WELFARE TECHNOLOGY

Welfare technology, čo je bežný severský termín pre technológiu používanú na kontrolu životného prostredia, bezpečnosť a pohodu, najmä pre starších a zdravotne postihnutých ľudí. Podobným pojmom je technológia Ambient Assisted Living (AAL)2. Typická definícia znie: „Technológia sociálnej starostlivosti je technológia, ktorá môže používateľom pomáhať a pomáhať im v ich každodennom živote. Príkladom sociálnej technológie sú inteligentné pomôcky ako čistiace roboty, senzory v odevoch, inteligentné domácnosti atď.

Pojem welfare technology sa používa najmä v severských krajinách, zatiaľ čo v Európe je bežnejší pojem Ambient Assisted Living (AAL). To môže odrážať prístup severských krajín k sociálnemu štátu a sociálnym službám a myšlienku, že takáto technológia bude dôležitou integrovanou súčasťou takýchto služieb, ako sú dnešné asistenčné technológie.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte záujem vedieť o tomto projekte viac, môžete nás kontaktovať

Sledujte Eldis Socio na sociálnych sieťach