Testovanie

Ako začať?

Kontrola zberu dát

Náhľad na účet

Vytvorenie účtu

Prihlásenie

Prechod medzi účtami

Aktualizácia aplikácie

Skratky porúch

Skratka Porucha
DEM Demencia
DEMS Demencia stredne ťažká
ALZ Alzeheimer
PPA Poruchy pamäte
DYSK Dyskalkúlia
ADHD Porucha pozornosti s hyperaktivitou
ADD Porucha pozornosti
SKZ Školská zrelosť
PZR Porucha zraku
PSL Porucha sluchu
MP Mentálne postihnutie
SMP Stredne mentálne postihnutie
TP Telesné postihnutie
TTP Ťažké telesné postihnutie
SKZ Školská zrelosť

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte záujem vedieť o tomto projekte viac, môžete nás kontaktovať

Sledujte Eldis Socio na sociálnych sieťach

Eldis Socio

Oravská 4,
903 01 Senec

Email: contact@eldis-socio.sk