O NÁS, KTO SME?

Prijímateľom projektu č. BIN 01_2021_003 „ELDIS-SOCIO (Digitalisation for ELderly and persons with DISabilities in SOCIal services)“ podporený v rámci programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP. je registrovaný sociálny podnik WELLNEA s.r.o. so sídlom v Senci na Lichnerovej ul 41.

Salón krásy, ktorý vznikol v roku 2011 s úmyslom podpory zamestnávania zdravotne znevýhodnených, ostal počas pandémie na dlhý čas zatvorený.

Vtedy sa začala nová etapa jeho činnosti: v spolupráci s odborníkmi v oblasti psychológie, logopédie, špeciálnej pedagogiky, fyzioterapie a sociológie z občianskeho združenia TENENET vznikol projekt vývoja a tvorby pomôcok pre deti so špeciálnymi potrebami. Prácu na tomto projekte našlo 5 zdravotne znevýhodnených ľudí.

Skúsenosti v tejto oblasti sa zúročujú v projekte Eldis Socio v digitalizácii skríningového nástroja – aplikácie so 45 hrami a 5 videami.

Na projekte spolupracujú odborníci na prípravu zadaní hier a cvičení, na grafiku, logiku a mechaniku hier, na platformu zberu dát, vyhodnocovanie a spracovanie získaných dát, stratégiu udržateľnosti projektu, publicitu a marketing.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte záujem vedieť o tomto projekte viac, môžete nás kontaktovať

Sledujte Eldis Socio na sociálnych sieťach